location: Frist page Member Association
Asia
UAE Dubai Chin Woo Kungfu Training
Chinese Taipei Health Qigong Federation
Qigong Shi Ba Shi Association (Singapore)
Korea Sunsool Association
ALL Daoyin Yansheng Gong Association
NPO Qigong Culture Center & Japan Health Qigong International Union
Health Qigong Association of Fujian Province, China
Health Qigong Association of Fujian Province, China
Health Qigong Association of Inner Mongolia Autonomous Region, China
Chinese Health Qigong Association
Africa
North America
USA Health Qigong &Tai Chi Association
American Tai Chi & Health Qigong Center
Canadian Chinese Health Qigong Organization
Canada Ji Hong International Health Qigong College
South America
Puerto Rican Association of Qigong For Health
Peruvian Wushu and Health Qigong Association
Qigong Taichichuan Colombia
Brazilian Wushu Confederation
Argentine Health Qigong Association
Europe
Association Culturelle et Sportive Euro Chinoise
British Health Qigong Association
Health Qigong Federation UK
German Health Qigong Association
Elbe Health-Qigong e.V.
Ireland Tai Chi & Qigong Association
Portuguese Federation of Chinese Martial Arts - FPAMC
VfL Wolfsburg e.V.
Les Temps Du Corps
Institute du Quimetao
Finnish Health Qigong Association
Club Deportivo Instituto Qigong
Spanish Health Qigong Association
Belgian Health Qi Gong Federation
Serbian Qigong Association
Slovenian Health Qigong Association
Russian Health Qigong Association
Portuguese Federation of Chinese Martial Arts - FPAMC
Ireland Tai Chi & Qigong Association
Elbe Health-Qigong e.V.
German Health Qigong Association
Health Qigong Federation UK
British Health Qigong Association
Association Culturelle et Sportive Euro Chinoise
Les Temps Du Corps
Institute du Quimetao
Finnish Health Qigong Federation
Instituto Qigong Barcelona
Spanish Health Qigong Association
Association of Chinese Traditional Culture (ACCT)
Belgian Health Qi Gong Federation
Oceania
Tai Chi Australia
Tai Chi Fitness Australia
The International Federation of Health Qigong: All rights Record:京ICP备15050301号 京公网安备 11010102002746号